වාර්ෂික හෙළ මිහිර සංස්කෘතික

සංදර්ශනය 2023

Do you need any help from USLA ?

Can you advise our fellow Sri Lankans when they need help?

IF so:

වාර්ෂික හෙළ මිහිර සංස්කෘතික සංදර්ශනය 2023

හිතවත්   සාමාජික සාමාජිකාවනි

අපි 2023-05-13 වැනිදා හෙළ මිහිර සංස්කෘතික සංදර්ශනය උත්කර්ෂවත්ව පැවැත් වූයෙමු. ඇවොන්ඩේල් නෘත්යශාලාව අතුරුසිදුරු නැතිව පිරී තිබිණි. අපි එහි අවස්ථා කීපයක් මෙසේ සේයා රූ මගින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු. සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව වීඩියෝ පට තව දින කීපයකින් බලාපොරොත්තු වන්න.

ඔබේම හිතමිතුරන්ගේ, දූ දරුවන්ගේ දස්කම් විස්කම් මෙවරත් නව මුහුණුවරකින්.

පසුගිිය වතාවේ මෙන්ම මෙවරත් හෙළ මිහිරෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් වැඩි කොටස ශ්රී ලංකාවේ අපේම සහෝදර ජනතාව ජනතාව සදහා ‌‌‌‌ඖෂධ වශයෙන් පරිත්යාග කෙරේ.

About Us 

Welcome to USLA

                         

We are here in Auckland to serve

our Sri Lankan community

 Our objectives:

 

1.    To promote goodwill and unity among all Sri Lankans.

2.    To uphold unequivocally and promote Sri Lanka as a single sovereign  state  in 

        which all people have equal  rights and can live in peace and harmony.

3.    To promote the interests and welfare of its members.

4.    To help members in their orientation to New Zealand way of life.

5.    To promote social, cultural and sporting activities among its members.

How We Got Started

In the year 1983 a small group of Sri Lankans got together and established USLA with the aim of ‘portraying the true political situation in Sri Lanka and promoting the Sri Lankan culture in New Zealand’. At the time the organization did everything possible within its capacity to help Sri Lankans in our mother country, who were affected by the terrorism. USLA, Auckland Branch gained full legal status with the registration of our organization, on 26 Nov 1998, with the New Zealand Companies Office, under the title ‘United Sri Lanka Association (Auckland Branch) Incorporated’. USLA has been catering to our Sri Lankan community in numerous ways up to now and will continue to do so.

Where We Are Now

We organise following yearly events for the benefit and enjoyment of our community.

a. Independence day celebrations
b. Sinhala-Tamil New Year celebrations
c. Musical shows
d. Organising events to promote  the talents of our younger generation and members

e.   Language Day event
f.   Organising other events relating to important current  matters

g.   Annual tour for the seniors
h.   Organising seminars etc for the benefit of our  community
i.   Making donation to various individuals and societies in NZ and in Sri Lanka
j.   Participatiing in events organised by other organisations
k.   Any othr activity that benefits our community

Message from the President (2023)

Office Bearers

On 4th March 2023 we held our Annual General Meeting at the Meadowbank Community Centre. The following USLA members were appointed office-bearers for 2023/24, unanimously.

President: Mrs Rasika Harischandra

Secretary: Mr Niranjan Herath

Treasurer: Mr Chinthaka Edirisooriya 

Vice President: Mrs Rasika Subasinghe

Asst. Secretary: Mr Upali Gunasekara

Editor: Mrs Chandra Gunasekara

 

Executive Committee:

 1. Mr Krish Jayaratne
 2. Mrs Nilupul Senarath
 3. Mr Sanjeewa Kattagige
 4. Mr Ishan Athukorala
 5. Mr Pasindu Seneviratne
 6. Mrs Inoka Mohottige
 7. Anura Thawalampolage

Hony Auditor: Mr Jagathsiri Pushpakumara

Coordinators:

 1. Janma Bhoomi Radio Programme: Mrs Nilupul Senarath
 2. Sinhala School: Mrs Geetha Lewkebandara
 3. Youth Groups: Ms Kusali Benaragama

Advisory Board

 

 1. Mr. Nihal Gunatilake
 2. Mr. GS Perera
 3. Mr. Gamini Siriwardane
 4. Ms. Pearl S Dassanayake
 5. Mr. Leslie Jayathilake
 6. Mr. Roshan Manamperi
 7. Mr. Krishan Gallage
 8. Dr (Mrs) Anne Perera
 9. Dr Freddy Abeysekera
 10. Dr Asoka Dias
 11. Dr Gamini Ediriweera
 12. Mr Naiduwe Dayarathne

75th Independence Anniversary Day of Sri Lanka on 11th of February 2023

We held the celebrations of 75th Independence Anniversary Day of Sri Lanka on 11th of February 2023, at the

Mt Albert War Memorial Hall ….

 Most of the invited guests, including four parliamentarians and Heads of Sri Lankan Organisations in Auckland participated. After the hoisting of national flags and playing national anthems, lighting the traditional oil lamp, a minute’s silence was observed to honour our fallen heroes who sacrificed their lives for the Motherland. Ven Walgama Munindawansa Nayaka Thero blessed gathering with a short anusasana. The following invitees delivered speeches, after the welcome address by President USLA, Dr Rasika Subasinghe.
a. Dr Anne Perera (Keynote address – former USLA President)
b. Hon Paul Goldsmith MP
c. Hon Vanushi Walters MP
d. Hon Damien Smith MP
e. Mr Kanwaljith Sing Bakshi former MP
Our committee member Mahesh Hettiarachchi delivered the vote of thanks.
The event was made colourful by Irani Samarasinghe (Mathra Dance Academy), Nishi Ranatunga (NZSL Dance Studio) and Indeewari Thenuwara (Thala Dancing Group).
During the celebrations, we made this opportunity to honour three outstanding personalities for their exceptional achievements, namely, Dr Ashoka Dias (the awardee of the Queens Service Medal), Ms Nishi Ranatunga (Mrs Universe NZ 2022) and Mr Ruwan Palihawadana (the winner of the NZ Men’s Fitness Championship 2022).
This video shows a summarised lineup of the events that were staged during the celebrations.
We thank all the participants who joined with us at the celebrations and everyone who helped us make the event a success!
Visit our Facebook page for full video :

22-12-17 දින පැවැත් වූ නත්තල් සමරුඋළෙලේ සංක්ෂිප්ත වීඩියෝවක්

 මැදවච්චිය ප්රාදේශීය රෝහලේ වකුගඩු අංශයට ඖෂධ පරිත්යාග කළෙමු

2022 හෙළ මිහිර පවත්වද්දී එයින් ලැබෙන මුලු ආදායම ශ්රී ලංකාවේ රෝගීව සිටින අපේම සහෝදර ජනතාව උදෙසා පිරිනමන බවට අපි ඔබට පොරොන්දු වුනෙමු. ඒ අනුව, 2022-11-14 වැනි දින අපි උතුරු මැද පලාතේ මැදවච්චිය ප්රාදේශීය රෝහලේ වකුගඩු අංශයට විශේෂයෙන් අවශ්යවන, රුපියල් ලක්ෂ 13 ක් වටිනා ඖෂධ තොගයක් පරිත්යාග කළෙමු. එක්සත් ශ්රී ලංකා සංගමය වෙනුවෙන් මේ ප්රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට සංගමයේ ‌ලේකම් උපාලි ගුණසේකර සහ සංස්කාරක චන්ද්රා ගුණසේකර සහභාගි වූහ. 2021 වසරේ ඇස් කණ්නාඩි ප්දානය අප සංගමය වෙනුවෙන් සම්බන්ධීකරණය කළ පොලොන්නරුව දිසාපති සහ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයේ ලේකම්ව සිටි ටිකිරි අබයවික්රම මහතා මේ කාර්යයද අප වෙනුවෙන් මැනැවින් සංවිධානය කලේය. මේ වීඩියෝව සැකෙවින් දක්වන්නේ ඒ කතාව යි.

For more information:

visit uslaaucklandnz facebook page

 

USLA Former President Dr Rasika Subasinghe with Champion Ruwan ( 2022)

Dr Rasika Subasinghe, President USLA, represented us at the celebrations held in honour of Ruwan Palihawadana, the winner of New Zealand Men’s Fitness National Championship 2022, held in Auckland on 24th September 2022. We congratulate Ruwan on his great achievement, which brings repute not only to himself but also to the entire Sri Lankan community as a whole!

 

 If you like our website, please Subscribe!

Become a Member Today

Join the USLA and be a contributor to a worthy cause! Let’s get together and enjoy being together!
fill the Mmbership appllication today and send it to our secreatary along with an advice of membership fee of $25 for a year. Detail given in the application form.

 

Join Now